Menjadi dewasa bukanlah berkaitan dengan usia, seringkali justru kita merasa semakin kekanak-kanakan dikala usia kita bertambah tua.. kedewasaan..bukan semata hanya dipandang dalam kemapanan hidup saja... kedewasaan..bukan semata hanya dipandang dalam…

6 Comments