Model Objek Office – Word

Hampir semua program Office melibatkan penulisan kode yang menggunakan model objek dari aplikasi Office. Model objek Office adalah sekumpulan objek yang disediakan aplikasi Office yang dapat digunakan untuk mengontrol aplikasi Office. Model objek memiliki tingkatan pengaksesan. Model objek yang disediakan bergantung dari jenis aplikasi Office yang digunakan. Tiap model objek aplikasi Office terdiri atas banyak objek yang digunakan untuk mengontrol aplikasi Office. Word memiliki 248 objek yang berbeda, Excel 196 objek dan Outlook sebanyak 67 objek. Objek yang paling penting dan paling sering digunakan dalam model objek adalah sesuatu yang sesuai dengan aplikasi itu sendiri, dokumen, dan elemen kunci dalam dokumen seperti berbagai teks di Word. Sebagai contoh, Gambar 1 merupakan hirarki sederhana model objek yang ada pada Word, sedangkan Gambar 2 merupakan hirarki sederhana model objek yang ada pada Excel.

Langkah pertama dalam mempelajari model objek Word adalah dengan mendapatkan ide-ide dari struktur dasar hirarki model objek (Gambar 1). Objek Application digunakan untuk mengakses pengaturan dan opsi application-level. Application merupakan akar dari objek model dan menyediakan akses ke objek lain dalam model objek. Lampiran 1 menampilkan model objek yang berkaitan dengan objek Application. Objek Document merupakan sebuah Word dokumen. Lampiran 2 menampilkan model objek lain yang berhubungan dengan objek Document. Objek Range merupakan sebuah barisan dari text yang berada pada dokumen. Lampiran 3 menampilkan beberapa model objek yang berhubungan dengan objek Range. Objek Shape merupakan sebuah gambar, grafik atau objek lain yang ada pada dokumen Word. Lampiran 4 menampilkan objek model yang terkait dengan objek Shape.

Tinggalkan Balasan